Ile płaci się za akcje straży pożarnej?

Można na nich liczyć w dzień i w nocy. Często z narażeniem własnego życia niosą pomoc innym. Strażacy, bo o nich mowa, codziennie mają nawet do kilkunastu lub kilkudziesięciu wyjazdów. Spory odsetek wezwań, jakie wpływają do straży pożarnej stanowią fałszywe alarmy, wezwania do kotów na drzewach, a w okresie letnim również do szerszeni i os. Jeśli zastanawiasz się, czy takie wyjazdy są bezpłatne i ile płaci się za akcje straży pożarnej, odpowiadamy.  

Ile kosztuje akcja straży pożarnej? 

Działanie i funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych określają szczegółowo przepisy ustawy. Zastanawiając się nad kwestią, ile kosztuje akcja straży pożarnej należy mieć świadomość, że wysokość opłat będzie zależna od wielu czynników. Standardowo działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez zastępy straży pożarnej są opłacane ze skarbu państwa, jednak od tej reguły zdarzają się liczne wyjątki. Wysokość opłaty zależna będzie wówczas od rodzaju zdarzenia, ilości zaangażowanych w akcję zastępów i użytego sprzętu.  

Straż pożarna koszt fałszywych akcji

Wśród zgłoszeń, jakie codziennie wpływają do jednostek straży pożarnej są również alarmy fałszywe. Ich kwestię, a także wysokość grzywny określa szczegółowo artykuł 66 kodeksu wykroczeń. 

§ 1. Kto chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 zł.

W przypadku fałszywych alarmów wynikających z omyłkowego działania automatycznej czujki pożarowej, przypadkowego uruchomienia „ręcznego ostrzegacza pożarowego” lub błędu operatora straż pożarna koszt za fałszywe wezwanie przedstawia operatorowi systemów. 

Czy straż pożarna usuwa gniazda szerszeni? 

Jednostki państwowych, jak i ochotniczych straży pożarnych, corocznie w okresie letnim otrzymują zgłoszenia dotyczące gniazd szerszeni. W odpowiedzi na liczne zapytania o to, czy straż pożarna usuwa gniazda szerszeni opracowano „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.

W myśl zapisów straż pożarna usuwa gniazda szerszeni, pszczół lub os z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, w szczególności budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych. W przypadku budynków prywatnych, zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane” usunięcie zagrożenia leży po stronie właściciela lub zarządcy obiektu.

Ile kosztuje wezwanie straży pożarnej do kota? 

Kwestia ratowania kota znajdującego się na drzewie to kolejny typ zgłoszeń, jakie wpływają do komendy straży pożarnej. Co do zasady w gestii straży pożarnej jest ratowanie zdrowia i życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Jednak w przypadku kotów, dla których naturalnym odruchem jest wejście na drzewo, podczas rozmów strażacy starają się raczej wyjaśnić zgłaszającym, że najczęściej koty w takich sytuacjach radzą sobie same. Jak podkreśla straż pożarna koszt takiej interwencji, w zależności od wielu czynników, może wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Uprzedzając również pytania konwój pieniędzy nie jest w zakresie prac straży pożarnej, zajmują się tym firmy ochroniarskie.

Sprawdź również: Sygnały straży pożarnej – jakie są i co oznaczają?

Ile płaci się za akcje straży pożarnej?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry