Winda dla strażaka

Akcje ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez zastępy straży pożarnej mogą być dla strażaków niezwykle wyczerpujące. Niejednokrotnie podczas akcji liczą się sekundy, dlatego zastosowana w wysokich budynkach winda dla strażaka, to nie tylko udogodnienie, ale też szansa na skuteczną i szybką pomoc. 

Jak każda winda, również winda dla strażaka musi spełniać określone warunki techniczne. Mający na celu umożliwienie służbom ratowniczym szybkie dotarcie do miejsca pożaru lub innego zagrożenia w wysokim budynku dźwig powinien być wyposażony w specjalistyczne urządzenia sterujące kabiną. W jakim celu? 

To bardzo ważne, by w chwili wystąpienia pożaru lub innego niebezpieczeństwa winda zjechała na odpowiedni poziom, a następnie przeszła w tryb „pożar” i była dostępna jedynie dla ratowników. 

Klasyfikacja zagrożenia ludzi w budynku

– ZL I – zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, w których jednorazowo przebywa ponad 50 osób;

– ZL II – zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (żłobki, szpitale, hospicja, przedszkola, domy starców);

– ZL III – zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach użyteczności publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II;

– ZL IV – zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach mieszkalnych;

– ZL V – zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pomieszczeniach zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowanych do kategorii ZL I i ZL II.

Winda dla strażaka wytyczne

Aby zapewnić służbom ratunkowym maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych w budynkach powinny być wprowadzone: kurtyny przeciwpożarowe, wentylacja dróg ewakuacyjnych, systemy oddymiania, systemy gaszenia pożaru i przystosowanie dźwigów. 

Windy osobowe przeznaczone do działań ratowniczych powinny spełniać warunki techniczne. Określone warunki powinien spełniać również szyb i budynki. 

A w szczególności:

  • W każdej strefie pożarowej budynków ZL I, ZL II, ZL III, ZL V (posiadających posadzkę na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu) i w budynkach wysokościowych (WW – powyżej 55 m) ZL IV minimum jedna winda osobowa powinna być (zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy) zaadaptowana na potrzeby ratowników;
  • Do windy ratowniczej powinien prowadzić przedsionek przeciwpożarowy;
  • Zarówno ściany, jak i stropy szybu przeznaczonych na użytek ratowników powinny posiadać klasę odporności ogniowej zgodnie z § 216.
  • Szyb windy ratowniczej powinien posiadać urządzenia zapobiegające zadymieniu.

Winda dla strażaka a wymagania techniczne

Każda winda kwalifikowana jako winda ratownicza może być zamontowana w budynku, który:

  • spełnia warunki pod kątem wysokości i klasyfikacji zagrożenia ludzi, (budynek musi być co najmniej wysoki W), 
  • na każdej kondygnacji posiada przedsionek przed windą, 
  • ma minimalną klasę odporności ogniowej, 
  • posiada szyb dźwigowy wyposażony w instalację zapobiegającą zadymieniu (instalacja w szybie i przedsionku dźwigu wytwarza nadciśnienie). 

Sprawdź również: Zjazd awaryjny windy podczas pożaru – co należy wiedzieć?

Winda dla strażaka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry