Jak zostać strażakiem OSP?

Zapewne każdy mały chłopiec marzył, by zostać strażakiem. Niektóre z tych marzeń zostały w dorosłym życiu zweryfikowane. Niektórzy jednak nadal chcą pracować w tym zawodzie. Co należy zrobić, by być strażakiem? Jakie wymagania należy spełnić?

Pierwszy krok do zostania strażakiem

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do Straży Granicznej w swoim regionie, a także zgłosić chęć wstąpienia do straży. Osoby tam pracujące udzielą informacji niezbędnych do podjęcia tej pracy.

Ochotnicza Straż Pożarna

Do Ochotniczej Straży Pożarnej może dostać się niemal każdy, jak wskazuje statut. Należy jednak zaznaczyć, że można wyróżnić kilka rodzajów członkostwa: czynne, wspierające, honorowe. 

Członek czynny charakteryzuje się tym, iż aktywnie uczestniczy w działaniach OSP, a także ma ukończone 18 lat i nie przekroczył 65 roku życia, może pochwalić się dobrym stanem zdrowia oraz ukończonym szkoleniem podstawowym. 

Członek wspierający zaś cechuje się tym, iż bez względu na lokalizacje bądź miejsce zamieszkania chce wspierać działania OSP finansowo lub w inny sposób. Składkę członkowską opłaca w kwocie przez siebie wskazaną. Członek honorowy to osoba, która zasłużyła się dla straży pożarnej. Nie opłaca ona składek członkowskich.

Należy, zatem stwierdzić, że pierwszym krokiem do dołączenia do OSP jest znalezienie jej jednostki. Po drugie jest to uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym, natomiast po trzecie jest to złożenie podania, które rozpatruje zarząd. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz dostarczeniu dokumentów, można zostać strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Etapy zostania pełnoprawnym strażakiem 

Oprócz formalnych spraw należy jednak przejść okres próbny. W tym okresie oceniane jest czy dana osoba należycie angażuje się w wykonywanie zadań, a także następuje uroczyste ślubowanie. Okres ten wyznaczany jest indywidualnie przez daną jednostkę. Nie ma informacji odgórnej, ile ma trwać. Drugą rzeczą po usłyszeniu pozytywnej oceny na złożone podanie są badania lekarskie, które są bezpłatne dla strażaków OSP.

Trzecim krokiem jest natomiast szkolenie podstawowe. Organizowane jest przez Państwową Straż Pożarną i składa się z 38 lekcji: 64 godziny teorii i 69 godzin praktyki. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin. Po zdaniu owego egzaminu można przystąpić do pierwszej akcji gaśniczej. Można przynależeć do więcej niż jednej jednostki OSP, o ile nie ma o tym mowy w statusie danej jednostki.

Podsumowując, należy stwierdzić, że praca strażaka jest pracą ciężką, a przede wszystkim odpowiedzialną. Pocieszającym jest fakt, że nadal są chętni do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Sprawdź również: Jak wygląda praca strażaka?

Jak zostać strażakiem OSP?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry